Sosiaalisen median näkyminen viivan alla?
29.8.2012

Sosiaalisen median näkyminen viivan alla?

Dingle järjesti Amandoille asiantuntevan ja kiinnostavan sosiaalisen median seminaarin 28.8.

Seminaarissa isäntinä toimivat Juho Jokinen ja Jan Ropponen. Seminaarissa keskityttiin tärkeään aiheeseen, miten sosiaalisen median hyödyntäminen näkyy viivan alla.

Vastausta kysymykseen on vaikea määritellä, sillä esim. Facebook mainontaa ei käytännössä pystytä mittaamaan kovin tarkasti. Neuvona SOME:n hyödyntämiseen liiketaloudellisessa mielessä Juho listasi seuraavat viisi asiaa:
1) Yhteisöä kannattaa rakentaa! Tällä hetkellä suomalaisen yrityksen kannattaa keskittyä Facebookiin, jossa meillä on jo 2,3 miljoonaa käyttäjää.
2) Yritys saa ja sen kannattaa rohkeasti pyytää ihmisiä tykkäämään itsestään. Yrityksen tulee kuitenkin huolehtia, että tykkääjät saavat arvoa tykkäämisestään.
3) Suositeltavaa on, että yritys tekee vähintään kolmen vuoden SOME-suunnitelman ennen sinne menemistä. Suunnitelmassa kirjataan tavat tuottaa tykkääjille arvoa.
4) Kampanjoiden tulee olla aktivoivia, jotta niistä kiinnostutaan.
5) On parempi, että yritys on löydettävissä SOME:ssa kuin että pelätään liikaa epäonnistumista.

Näillä eväin SOME:n suunnitteluun.