Naiset ja varallisuus -kysely
8.3.2011

Naiset ja varallisuus -kysely

Sijoittamisen opiskelu on vielä lapsenkengissä.


Havis Amandan Nuorkauppakamarin Naiset ja varallisuus -kysely selvitti naisten suhtautumista rahaan ja sijoittamiseen. Kyselyyn vastanneiden naisten suhde rahaan on hyvin realistinen. Rahaa tarvitaan elämiseen ja se avaa mahdollisuuksia. Naisia turhauttaa erityisesti se, että elämä kallistuu ja tuntuu, että siihen voi itse vaikuttaa vain vähän sekä oma palkkataso, joka ei vastaa sitä mikä sen kuuluisi olla. Moni nainen ilmoittaakin tavoitteekseen oman palkkatason nostamisen, joka mahdollistaisi heille lisäsäästämisen ja monipuolisemman elämän. Säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvät tavoitteet ovat melko yleisiä kuten talous tasapainoon ja säästöjen kerääminen pahan päivän varalle. Sijoittamiseen liittyviä konkreettisia tavoitteita on todella harvalla.

Tutkimuksen vastanneiden taloudellinen tila on valtaosin hyvä. Mediaani säästöön jäävä summa on 200 euroa kuukaudessa ja keskiarvo 357 euroa.  Yli puolella vastanneista kertyneet säästöt riittävät kattamaan vähintään kuuden kuukauden elämisen menot, vastaavasti kymmenellä prosentilla ei ole lainkaan kertyneitä säästöjä tai sijoituksia.  Vastanneista 55,9 % on sijoituksia rahastoissa ja 43,2 % osakkeissa. Kuitenkin sijoittamisen opiskeluun ja sijoittamista koskevan tiedon hankintaan käytettiin hyvin vähän aikaa kuukaudessa - melkein puolet vastaajista ei käyttänyt yhtään ja 33 % vastaajistakin käytti siihen vain yhden tunnin. Rahaa jää siis säästöön ja sijoituksiin, mutta sijoittamisen opiskelua ei koeta tärkeäksi.

Kyselystä vastanneen Terhi Majasalmen mielestä on harmillista, että naiset eivät näe sijoittamisen opiskelun tarpeellisuutta vielä niin tärkeänä kuin mitä sen tulisi olla. Sijoittamisella voi parantaa merkittävästi omaa tulotasoa ja kompensoida nousevia elämisen kustannuksia. Sijoittamisesta saatavat tulot ovat riippumattomia työtulosta ja antavat näin laajempaa taloudellista turvaa elämäntilainteiden muutoksista selviämiseen.

Kyselyyn vastasi 127 naista, joista 59,1 % oli 30 - 40-vuotiaita. Kyselyyn vastanneista 35,7 % bruttotulot olivat 30 000 - 50 000 euroa ja 33,3 % yli 50 000 euroa vuodessa. 

Tutkimuksen tulokset julkaistaan Havis Amandan Nkk:n kuukausitapahtumassa 8.3.2011 klo 18 Ravintola Kellarikrouvissa, Pohjoinen Makasiinikatu 6.

Lisätietoja antavat:
Kamarin puheenjohtaja Heidi Toivola, pres@havisamanda.com<mailto:pres@havisamanda.com>
Projektipäällikkö Terhi Majasalmi, terhi.majasalmi@varallisuusvalmennus.fi, puh. 040 847 9393

Havis Amandan Nuorkauppakamari - Helsinki ry on Euroopan ensimmäinen ja Suomen ainoa naisten perustama nuorkauppakamari. Kamari toimii jäsenilleen verkostona ja viiteryhmänä, jonka toiminnan painopistealueita ovat naisyrittäjyys, naisjohtajuus, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen, hyvinvointi sekä kansainvälisyys.
www.havisamanda.com