Ota yhteyttä!
Hallitus 2021

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@jci.fi

Camilla Järvinen

Camilla Järvinen

PRES, puheenjohtaja

Puheenjohtaja toimii kamarin virallisena edustajana ja johtaa hallituksen ja kamarin toimintaa.

Jonna Pitkänen

Jonna Pitkänen

IPP, edellinen puheenjohtaja

Edellinen puheenjohtaja toimii nykyisen puheenjohtajan ja hallituksen tukena sekä vastaa palkintohakemuksista.

Kaisa Halsas

Kaisa Halsas

DP, varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja valmistautuu toimimaan puheenjohtajana seuraavalla kaudella ja vastaa uusien jäsenten perehdyttämisestä.

Suvi Raudaskoski

Suvi Raudaskoski

COM, yhteiskuntavastaava

Yhteiskuntavastaava ylläpitää ja luo suhteita yhteiskunnallisiin sidosryhmiin sekä vastaa kamarin projekteista.

Sonja Ekström

Sonja Ekström

LOM, tapahtumavastaava

Tapahtumavastaava vastaa kamarin tapahtumien organisoimisesta ja vuosijuhlan järjestämisestä.

Hanna Sormunen

Hanna Sormunen

IND, koulutusvastaava

Koulutusvastaava vastaa kamarin koulutustapahtumien järjestelyistä.

Janika Färdig

Janika Färdig

BUS, myyntivastaava

Myyntivastaava vastaa myynnistä ja markkinointista sekä huolehtii yhteistyökumppanisuhteista ja -hankinnasta.

Lotta-Noora Marjetta

Lotta-Noora Marjetta

TREAS, rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja vastaa yhdistyksen talousasioista sekä sijoitusvarallisuuden hoidosta.

Katja Hollmen

Katja Hollmen

SECY, sihteeri

Sihteeri toimii puheenjohtajan oikeana kätenä ja vastaa kamarin hallinnollisista asioista.

Halina Lehto

Halina Lehto

INT, kansainvälisyys

Kansainvälinen suhdetoimintavastaava koordinoi kansainvälistä toimintaa ja ylläpitää suhteita kansainvälisiin yhteistyökamareihimme.

LIO, viestintävastaava

Tiedottaja vastaa ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä sekä tiedottamisesta.
lio@havisamanda.com

Amandojen jäsensivut

Siirry intraan tästä